HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn viên:
  • Tư vấn : Yahoo My status
Mobile:     (84-4) 37473066 Email: conglucjsc@gmail.com

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  • Giấy chứng nhận Bảo Hiểm trách nhiệm Pháp lý đối với nghề nghiệp và Dân sự

    Trên cơ sở giấy yêu cầu bảo hiểm và người được bảo hiểm đã trả hoặc cam kết trả phí bảo hiểm, Bảo hiểm PVI đồng ý bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự với điều kiện/ điều khoản bảo hiêm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này và sửa đổi bổ sung

  • Bảo vệ tại bệnh viện

    Bảo vệ tại bệnh viện cần phải thực hiện bảo vệ tài sản, hướng dẫn người bệnh ra vào các phòng khoa khám bênh một cách nhiệt tình và thân thiện. Bệnh viện là nơi có số lượng lớn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào hàng ngày.

FACEBOOK

Bảo hiểm và cam kết

Bảo hiểm và cam kết

1. Bảo hiểm xã hội, BHYT, Bảo hiểm con người.

Bảo hiểm là quyền lợi của người lao động và là trách nhiệm của Doanh nghiệp. Công ty Cổ phần An ninh Cộng Lực luôn thực hiện đầy đủ các quyền lợi Bảo hiểm cho người lao động như: BHXH, BHYT, Bảo hiểm con người.

Vể thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm đối với Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hôi. Thực hiện theo đúng quy định nhà nước, Công ty Cổ phần An ninh Cộng Lực đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động như sau:

- Đối vối BHXH và BHYT:

+ Công ty sẽ đóng cho người lao động bằng 21% tổng số lương đóng BHXH.

+ Người lao động đóng bằng 9.5%.

- Đối với bảo hiểm con người: Do đặc thù nghề bảo vệ chuyên nghiệp nên Công ty mua bảo hiểm con người cho tất cả các nhân viên bảo vệ.

2. Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng, tránh những dủi do bất khả kháng có thể sảy ra. Công ty Cổ phần an ninh Cộng đã mua Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự. Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự đảm bảo an toàn cho Công ty cũng như các khách hàng của Công ty.