HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn viên:
  • Tư vấn : Yahoo My status
Mobile:     (84-4) 37473066 Email: conglucjsc@gmail.com

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  • Giấy chứng nhận Bảo Hiểm trách nhiệm Pháp lý đối với nghề nghiệp và Dân sự

    Trên cơ sở giấy yêu cầu bảo hiểm và người được bảo hiểm đã trả hoặc cam kết trả phí bảo hiểm, Bảo hiểm PVI đồng ý bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự với điều kiện/ điều khoản bảo hiêm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này và sửa đổi bổ sung

  • Bảo vệ tại bệnh viện

    Bảo vệ tại bệnh viện cần phải thực hiện bảo vệ tài sản, hướng dẫn người bệnh ra vào các phòng khoa khám bênh một cách nhiệt tình và thân thiện. Bệnh viện là nơi có số lượng lớn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào hàng ngày.

FACEBOOK

Bảo vệ tòa nhà, văn phòng

Là loại hình bảo vệ an toàn về tính mạng cũng như tài sản của tòa nhà và khác hàng của tòa nhà.Duy trì nội quy, quy chế hoạt động của tòa nhà, ngăn chặn và phòng ngừa các hình thức trộm cắp từ bên trong và bên ngoài.


- Duy trì nội quy, quy định, qui chế hoạt động của Toà nhà.


- Ngăn chặn và phòng ngừa các hình thức trộm cắp từ bên trong và bên ngoài.


- Ngăn chặn và phòng ngừa xung đột gây mất an ninh trật tự.


- Ngăn chặn khủng bố dưới các hình thức....

 

Bài viết cùng chuyên mục

  • Bảo vệ tại bệnh viện

    Bảo vệ tại bệnh viện cần phải thực hiện bảo vệ tài sản, hướng dẫn người bệnh ra vào các phòng khoa khám bênh một cách nhiệt tình và thân thiện. Bệnh viện là nơi có số lượng lớn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào hàng ngày.